Likums pieprasa, lai darbā, kurā līmeņu augstumu atšķirība ir lielāka par 2 metriem, tiktu lietotas margas, darba platformas, kabīnes vai sastatnes. Ja darba vietā ir ūdens, izvirzīti stiprinājumu stieņi u.tml., aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma ir jāizmanto arī tad, ja darba augstums ir mazāks par 2 metriem. Lielākā daļa krišanas traumu tiek gūta, krītot no 2 – 3 metru augstuma, kad briesmas nešķiet tik lielas. Darbs uz trepēm parasti tiek veikts šajā ziņā bezatbildīgi..