Izplatīsim labākas vibrācijas

Vibrācijas ietekmes laika diagramma, kas atrodas nākošajā lappusē, darbojas līdzīgi kā luksofors. Ja ir dota iekārta un tās vibrācijas paātrinājuma ekspozīcijas dienas vērtība, Jūs varat redzēt, cik ilgi to drīkst lietot, nepārsniedzot dienas ekspozīcijas darbības vērtību un robežvērtību.