Ramirent palīdzēs Jums novērst elektrotraumas

Iznomājiet tvertnes degvielas uzglabāšanai no Ramirent

Viss, kas satur uzliesmojošas vielas, ir jāuzglabā īpašās tvertnēs, kas aprīkotas ar brīdinājuma zīmēm un ventilāciju. Uzliesmojošus šķidrumus un gāzes nedrīkst uzglabāt vienkopus.