Šādi Jūs varat pacelt kravu droši

  1. Pārbaudiet, cik sver krava, vienmēr uzmanieties, lai tā nepārsniedz pacelšanas aprīkojuma maksimālo slodzi.
  2. Izvēlieties piemērotu pacelšanas aprīkojumu un pievērsiet uzmanību leņķim, kas veidojas štropes cilpā
  3. Izvedojiet savienojumu un pārbaudiet: gravitātes centru, rotāciju, izslīdi, sasaisti
  4. Nekad nestāviet zem piekārtas kravas. Nekad neceliet kravu, ja apakšā atrodas cilvēki
  5. Pārbaudiet savu atkāpšanās ceļu, nostājieties pareizajā vietā attiecībā pret kravu, gādājiet, lai Jums aiz muguras nekas neatrodas
  6. Pārbaudiet pacelšanas iekārtu un kravu
  7. Celiet kravu vertikāli, , nekad nemēģiniet kravu vilkt, izmantojot pacelšanas iekārtas