Fakti par elektrodrošību

Izmērs:
Visām elektrosadales kastēm jau no paša sākuma ir jābūt ar atbilstošu spriegumu un aprīkotām ar drošinātājiem, kā tas būs nepieciešams būvdarbu veikšanas laikā.

Turklāt atbilstošais spriegums novērš dārgu un nevajadzīgu dīkstāvju risku.