Cik skaļa ir skaņa?

Troksnis var izraisīt dzirdes traucējumus, kā tinīts, pavājināta dzirde vai kurlums. Ja Jūsu dzirde ir pasliktinājusies, tā nekad vairs neatjaunosies.