zvēlieties kravai atbilstošo apaļo celšanas cilpu!

Pareizā atbilde:

 
 
Betons: 2.5 tonnas/kubikmetri
 
 
Baļķi: 0.7 tonnas/kubikmetri
 
 
Armatūra/tērauds: 7.2 tonnas/kubikmetri