Vibrācijas ietekmes laika diagramma

Tagad sekojiet tai pašai līnijai līdz punktam, kurā tā sasniedz sarkano laukumu. Tas notiek aptuveni pēc 4 stundām un 15 minūtēm. Šajā laikā – kad ir sasniegta dienas ekspozīcijas robežvērtība – darbs, neatkarīgi no apstākļiem, ir jāpārtrauc. Nevienam, kurš sasniedzis robežvērtību, nedrīkst ļaut turpināt darbu ar citu iekārtu, kas izdod vibrācijas, attiecīgās maiņas laikā.
Pieņemsim, ka vibrācijas paātrinājuma ekspozīcijas dienas vērtība ir 7 m/s2. Sāciet no šī punkta uz vertikālās ass un sekojiet horizontālajai līnijai līdz punktam, kurā tā sasniedz dzelteno laukumu. Izlasiet dienas ekspozīcijas darbības vērtību uz horizontālās ass. Tā nedaudz pārsniegs stundu. Citiem vārdiem sakot, tik ilgu laiku Jūs drīkstat strādāt ar šo konkrēto iekārtu darba dienas laikā, nepārsniedzot dienas ekspozīcijas darbības vērtību.
diagram

Izvērtējot risku, augstāk redzamajā diagrammā norādītie skaitļi, ir uzskatāmi par aptuveniem. Patiesās vērtības ir atkarīgas no iekārtas vērtībām un dažādiem faktoriem, piemēram, iekārtas vecuma un stāvokļa, urbšanas/kalšanas/slīpēšanas diska stāvokļa, darba pozīcijas, pieliktā spiediena u.c Lejupielādēt PDF